Turun Seutusanomat selkokielellä

Turun Seutusanomat parantaa saavutettavuuttaan – selkouutisia myös netissä

Turun Seutusanomien nettisivua on alkuvuodesta uudistettu vastaamaan paitsi lehtiperheen visuaalista ilmettä, myös ajanmukaisiin tarpeisiin helppolukuisuutta silmällä pitäen. Uudistuksen yhteydessä on parannettu muun muassa sivuston saavutettavuutta.

Turun Seutusanomat julkaisi helmikuussa selkokielisen uutisliitteen, joka on suunnattu ihmisille, joille on vaikeaa lukea tavanomaista lehtikieltä. Selkokielisiä uutisia on myös Turun Seutusanomien nettisivuilla osoitteessa turunseutusanomat.fi/selko.

Selkokieliset uutiset on myös luettu, joten ne ovat kuunneltavissa nettisivujen kautta.

Seutusanomien nettisivuilla on muutenkin panostettu helppolukuisuuteen ja tavoitettavuuteen. Kautta linjan Seutusanomien sivuilla vasemmalla ylhäällä on pyörätuolin kuva, jota klikkaamalla pääsee muun muassa suurentamaan tekstiä helppolukuisuuden lisäämiseksi.

Myös muita kuin selkokielisiä juttuja voi myös kuunnella. Kun avaa minkä tahansa uutisjutun ja maalaa hiirellä tekstiä, maalatun tekstin viereen ilmestyy kaiuttimen kuva. Sitä klikkaamalla voi kuunnella maalatun tekstin suomeksi puhuttuna. Tekstin kuuntelu toimii yleisimmillä nettiselaimilla.

Selkokielinen uutislehti tehtiin osana Turun Seutusanomien Saavutettavuudella suuremmaksi -hanketta.

Marko Vuosjoki